Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Budżet Gminy Wieliszew na 2004 rok
 • Ustala się dochody budżetu gminy (wg. źródeł) ogółem w wysokości 19.487.000 zł. w tym:

  • dochody własne - 14.739.300 zł,
  • subwencja ogólna - 4.430.708 zł,
  • dotacje celowe - 316.992 zł.

 • Dochody własne obejmują:

  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - 120.000 zł,
  • udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.329.356 zł,
  • podatek rolny - 160.000 zł,
  • podatek od nieruchomości - 10.200.000 zł,
  • podatek leśny - 17.000 zł,
  • podatek od środków transportowych - 100.000 zł,
  • podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej - 40.000 zł,
  • podatek od spadków i darowizn - 70.000 zł,
  • opłata skarbowa 40.000 zł,
  • opłata eksploatacyjna - 2.000 zł,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych - 220.000 zł,
  • wpływy z opłaty targowej - 1.000 zł,
  • wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe - 30.000 zł,
  • pozostałe dochody - 1.409.944 zł.

 • Dotacje celowe obejmują:

  • na zadania z zakresu administracji rządowej - 219.992 zł,
  • na zadania realizowane w drodze porozumienia i umów między jednostkami samorządowymi /tego samego szczebla/ - 97.000 zł.

 • Subwencja ogólna obejmuje:

  Ustala się wydatki budżetu gminy (wg. działów) ogółem w wysokości 18.316.757 zł,
  • część oświatowa - 4.430.708 zł

 • Wydatki obejmują:

  • rolnictwo i łowiectwo - 473.500 zł,
  • transport i łączność - 2.836.000 zł,
  • gospodarka mieszkaniowa - 783.100 zł,
  • działalność usługowa - 217.000 zł,
  • administracja publiczna - 3.038.820 zł,
  • urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.236 zł,
  • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 230.000 zł,
  • dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 189.000 zł,
  • obsługa długu publicznego - 286.500 zł,
  • różne rozliczenia - 701.045 zł,
  • oświata i wychowanie - 6.066.6300 zł,
  • ochrona zdrowia - 123.000 zł,
  • pomoc społeczna - 697.670 zł,
  • pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - 66.000 zł,
  • edukacyjna opieka wychowawcza - 137.800 zł,
  • gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.796.156 zł,
  • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 418.100 zł,
  • kultura fizyczna i sport 255.200 zł.
Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-23
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies