Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
1970-01-01

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie obrad X sesji Rady Gminy Wieliszew.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Wieliszew z dnia 25 czerwca 2019 r. oraz 11 lipca 2019 r.
 4. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o działalności Przewodniczącego, Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja o wniesionych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na zakup samochodu dostawczego dla Gminy Wieliszew.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliszew.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Wieliszew na 2019 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizacje zadania dot. przebudowy drogi wojewódzkiej 632.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Legionowskim przebudowy skrzyżowania ulic Kościelna, Aleja Solidarności, Polna na płaskie rondo przejazdowe.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieliszew”
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia ceny za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzenia opadów atmosferycznych.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego  do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku  lub żywności, oraz zasad zwrotu wydatków za udzielony posiłek oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania    w Gminie Wieliszew ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Łajski, gmina Wieliszew.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Skrzeszew, gmina Wieliszew.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania nazw drogom wewnętrznym położonym w miejscowości Olszewnica Stara, gmina Wieliszew.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Wieliszew, gmina Wieliszew.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Wieliszew
Marcin Fabisiak

 


Kalendarium wydarzeń
«Październik 2019»
PWŚCPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
2019-10-21
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies