Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Organizacje


Fundacja Artystyczna „Wylepiarnia”

ul. Książęca 9/401, 05-135 Wieliszew
KRS 0000645811 NIP 536-192-52-42

Email: biuro@fundacjaartystycznawylepiarnia.pl

Mobile: +48 792 990 114

http://fundacjaartystycznawylepiarnia.pl

 

Nasza Pracownia warsztatowa:

MOK Legionowo 

Ul. Targowa 65

http://www.smokceramok.pl

https://m.facebook.com/smokceramok

 

Jeśli jesteś w stanie nas wesprzeć finansowo możesz przekazać darowiznę na cele statutowe fundacji na nasze konto:

PL 41 1090 1841 0000 0001 3367 8717

z dopiskiem „Darowizna na cele statutowe”


Nie wszyscy wiedzą, że Ochotnicze Straże Pożarne (link) działają na zasadach Organizacji Pozarządowych.


Wiąże się to m.in. z możliwością przekazania na ten cel 1% podatku. Jak to zrobić? Wystarczy wpisać NR KRS 0000116212 do swojej deklaracji podatkowej, a w rubryce "cel szczegółowy" skróconą nazwę jednostki i jej dokładny adres.Stowarzyszenie Nasz Krubin


05-124 Krubin ul. Jeziorna 40

tel. 501 019 856

mail - u.zaborowska@gmail.com

Prezes - Urszula Grosser-Zaborowska

Zastępcy prezesa - Marta Bałunda, Kamil Stachnik

facebook - https://www.facebook.com/pages/Krubin/1437077299914629

 

 

 

Stowarzyszenie "Młodzi dla Rozwoju eMka"

adres: ul. Spacerowa 8, 05-124 Poddębie


tel.: 0 504 076 660 

e-mail: izak@vis.pl


WWW: http://www.stowarzyszenieemka.pl


strona facebook: http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-EMKA/137466776355072 

Prezes Izabela Kownacka


Stowarzyszenie Twoja Gmina Wieliszew


adres: Łajski, ul. Nowodworska 94; 05-119 Legionowo

tel. (22) 782-23-54

KRS 0000516828

NIP 536-191-68-00

REGON 147332685


Prezes: Andrzej Gronek, tel. 503 840 625, e-mail: andrzejgronek@wp.pl


www.tgw-wieliszew.pl

e-mail: tgw-wieliszew@wp.pl

 


Pozarządowe Stowarzyszenie Właścicieli i Użytkowników Nieruchomości "Dolina Narwii"

adres: Sikory ul. Główna 57D, 05-124 Skrzeszew

tel.: 22 357 57 54

Prezes Stanisław Serek

Stowarzyszenie zwykłe właścicieli działek rekreacyjnych "RELAKS" w Wieliszewie

adres: ul.600-lecia b.n., 05-135 Wieliszew

REGON: 015717947

NIP: 5361751279

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod nr 23 z dnia 10.10.2003r. w Starostwie Powiatowym w Legionowie


Adres korespondencyjny:

Prezes Stowarzyszenia Andrzej Pustelnik tel. 784-021-193

ul. 600-lecia 39 m.34
05-135 Wieliszew


Członkowie Zarządu:

Bogdan Koczko tel. 600-144-805
Marek Sikorski tel. 601-228-052
Janina Szymańska tel. 601-382-838

„Stowarzyszenie Sąsiedzkie”

adres: Janówek Pierwszy ul. Kwiatowa 12, 05-124 Skrzeszew 

WWW: http://www.janowekpierwszy.waw.pl

e-mail: stowarzyszenie@janowekpierwszy.waw.pl


Prezes Marek Babecki tel.: 22 357 26 87, 606 307
063

Stowarzyszenie "Szkoła To My

adres: ul. Szkolna 10, 05-124 Skrzeszew

tel.: 22 782 30 95

KRS: 0000302276


Prezes Ryszard Kaczyński

Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego

adres: 05-135 Wieliszew, ul. Modlińska 65

tel.: 22 782 21 44

Prezes Dariusz Golec, tel.: 0 505 039 356

Wiceprezes Dariusz Skrzydlewski, tel.: 0 606 616 944


Gminna Spółka Wodna Wieliszew

 ul. Modlińska 1

05-135 Wieliszew

 tel: 22 782 22 32

 

Rachunek bankowy:

04 8013 0006 2001 0015 6723 0001

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 128/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie konukrsu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2019 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

ZARZĄDZENIE nr 8/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 09 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2018 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 173/2017 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2018 roku przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 160/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2017 roku przez podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 148/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 149/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2016 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

PROJEKT ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIELISZEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2017 ROK

Zarządzenie nr 9/2016, Wójta Gminy Wieliszew, z dnia 11 stycznia 2016 r., w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2016 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarządzenie Nr 170/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2015 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 186/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2016 r. przez podmioty uprawnione, o których mowa w art 25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 167/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 1 grudnia 2015 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 165/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 27 listopada 2015 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej. 

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 20 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w grach zespołowych poprzez prowadzenie systematycznych szkoleń i treningów sportowych ukierunkowanych na piłkę nożną.

Zarządzenie Nr 135/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie Nr 134/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku przez podmioty uprawnione o których mowa w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 133/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty uprawnione, o których mowa w art 25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 131/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 grudnia 2014 r w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu powołania komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie nr 123/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariaciena realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew na 2015 rok z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Uchwała nr LI/498/2014 Rady Gminy Wieliszew z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Zarządzenie Nr 118/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2014 r.

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2015 r., przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Projekt "Dobre Rządzenie Wypracowanie i wdrożenie modelu współpracy 7 jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi”, którego celem jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez opracowanie i wdrożenie „Modeli współpracy JST+NGO”. Projekt skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej - samorządów gminnych.

Zarządzenie Nr 119/2014 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 25 listopada 2014 r.

o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2015 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

Zarządzenie Nr 129/2013 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 grudnia 2013 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 128/2013 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 grudnia 2013 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie Nr 121/2013 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 5 grudnia 2013 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Zarządzenie Nr 120/2013 Wójta Gminy Weliszew z dnia 5 grudnia 2013 r. o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy oraz podmioty wymienione w art.25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie Wójta Gminy Wieliszew w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r.

Zarządzenie Wójta Gminy Wieliszew w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r., obejmujacych opiekę nad dzieckiem i rodziną w formie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego - środowiskowego ogniska wychowawczego, które pomaga dzieciom w pokonaniu trudności szkolnych i organizowaniu czasu wolnego w Wieliszewie i Krubinie, w Gminie Wieliszew.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2014r., polegających na opiece i pielęgnacji ludzi chorych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliszew.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie edukacji publicznej -w 2013r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy Społecznej w 2013r., przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy Społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy Społecznej.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy Społecznej w 2013r., przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy Społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy Społecznej.

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w 2013 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Projekt rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012r., polegających na opiece i pielęgnacji ludzi chorych, samotnych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Wieliszew

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie edukacji publicznej - edukacji w sferze przedsiębiorczości w Gminie Wieliszew

Zarządzenie Nr 128/2011 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012 r.

Zarządzenie Nr 125/2011 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie pomocy społecznej w 2012 r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie wspierania kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wieliszew w zakresie edukacji publicznej - edukacji w sferze przedsiębiorczości

Kalendarium wydarzeń
«Listopad 2019»
PWŚCPSN
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
2019-11-22
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies