Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Edukacja

Zasady rekrutacji do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019


1. Do klasy I w szkole podstawowej przyjmowane są:

- dzieci 7 - letnie (rocznik 2011), objęte obowiązkiem szkolnym;

- dzieci 6 – letnie (rocznik 2012) zgodnie z wolą rodziców, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

2. Dzieci, które w roku szkolnym 2017/2018 realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła w obwodzie, której dziecko mieszka, są przyjmowane na wniosek rodziców do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

3. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej ubiegający się o przyjęcie do klasy I w tej szkole podstawowej przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

4. Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół podstawowych przyjmowane są w terminie do 30 marca 2018 r.

Druki stosownych zgłoszeń, oświadczeń oraz wniosków rodziców dzieci, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w obecnym roku szkolnym w szkołach podstawowych innych niż szkoła obwodowa będą dostępne w poszczególnych placówkach.

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Decyzja o ogłoszeniu ewentualnej rekrutacji należy do dyrektora danej szkoły podstawowej.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół zostały określone w Uchwale Nr XXXIV/299/2017 Rady Gminy Wieliszew z dnia 12 kwietnia 2017 r.

 

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na roku szkolnym 2018/2019 do klas I szkół podstawowych oraz klas wyższych niż klasa I sportowych i mistrzostwa sportowego zostały określone w Zarządzeniu Nr 14/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 stycznia 2018 r.


Kalendarium wydarzeń
«Grudzień 2019»
PWŚCPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2019-12-06
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies