Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Edukacja
Wyprawka szkolna 2016/17. W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych przysługiwać będzie części uczniów niepełnosprawnych.
 wniosek o wyprawk szkoln - (na podstawie orzeczenia o potrzebie kszta cenia specjalnego).doc

Zmiany w funkcjonowaniu programu związane są z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników będących własnością szkoły, użyczanych uczniom. Co roku o kolejne roczniki rozszerzana jest grupa uczniów uprawnionych do korzystania z tych podręczników. W roku szkolnym 2016/2017 prawo do korzystania z podręczników użyczanych będą mieli uczniowie klas I, II, III, IV i V szkół podstawowych oraz klas I i II gimnazjów. Dlatego pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna" w tej edycji programu skierowana będzie do uczniów niepełnosprawnych z roczników niekorzystających z podręczników użyczanych, czyli do uczniów klasy VI szkoły podstawowej, III klasy gimnazjum i wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy).


Chodzi o uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warunkiem jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.


Program zakłada także wsparcie w zakupie materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Taka pomoc przysługuje uczniom klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej.


Pomoc - podobnie jak w latach ubiegłych - przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń. Termin składania wniosków ustalony przez Wójta Gminy Wieliszew to 16 września 2016 r. Wnioski o pomoc materialną „ Wyprawka szkolna 2016” będą do pobrania w sekretariatach szkół lub na stronie www.wieliszew.pl,  zakładka Edukacja. Już teraz należy pamiętać, by zadbać o pobranie dokumentów potwierdzających zakup. Więcej informacji, w tym cały tekst rozporządzenia Rady Ministrów oraz przysługujące kwoty dofinansowania znajdziecie Państwo tutaj: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/organ-prowadzacy/informacje-biezace/10298,Wyprawka-szkolna-2016-obowiazujace-regulacje-prawne.html

SAPO.JB


Kalendarium wydarzeń
«Grudzień 2019»
PWŚCPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
2019-12-15
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies