Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Pomagamy naszym mieszkańcom
2013-11-21

Na XXXVI Sesji Rady Gminy Wieliszew zapadły decyzje dotyczące pomocy rodzinom wielodzietnym, podatków oraz projektu będącego platformą, dzięki której możliwe będzie wspieranie mieszkańców w ich aktywnościach.


Początek Sesji, która odbywała się w Ośrodku Kultury w Łajskach, wyjątkowo i na prośbę Związku Kombatantów Polskich został zmieniony. Zmiana w porządku obrad dotyczyła odznaczenia Przewodniczącego Rady Gminy Wieliszew Marcina Fabisiaka, „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. Następnie Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności  w okresie międzysesyjnym, a w kolejnych punktach Radni przystąpili do podejmowania uchwał. W trakcie dyskusji w sprawie zmiany Uchwały budżetowej gminy Wieliszew na 2013 rok, Skarbnik Gminy, Beata Dobrowolska, przedstawiła autopoprawki dotyczące dochodów i wydatków. Dotyczyły one zwiększenia wpływu z opłat wnoszonych przez rodziców za posiłki i korektę dotacji na edukację przedszkolną. Trzecia autopoprawka związana była z pozytywną opinią  Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i dotyczyła usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wieliszew.  W kwestii wydatków inwestycyjnych Skarbnik  poinformowała Radę o przesunięciach finansowych, dzięki którym w przyszłym roku zostaną zrealizowane dwa zadania. Jedno dotyczy budowy odcinka wodociągu do cmentarza w Wieliszewie, drugie natomiast przystosowaniu wejścia do szkoły w Łajskach na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na  2014 r. jednogłośnie zyskało poparcie wszystkich radnych. W wyniku tego głosowania w roku 2014 stawki podatku nie wzrosną, pozostając na poziomie stawek z tego roku. Decyzja ta jest związana z rozporządzeniem Ministra Finansów o wysokości stawek podatkowych.

 Kolejnym punktem posiedzenia Rady Gminy Wieliszew było podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. Wspólne działania Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi generują skuteczniejszą i bardziej efektywną realizację wspólnego celu jakim jest podnoszenie poziomu życia mieszkańców Gminy Wieliszew poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb. Wobec tego budowanie oraz umacnianie fundamentów trwałej i satysfakcjonującej współpracy Gminy Wieliszew z organizacjami pozarządowymi to powinność gminy przychylnej swoim mieszkańcom.

Wójt Gminy Wieliszew Paweł Kownacki:

Ten projekt to niezwykle ważne przedsięwzięcie w naszej gminie, którego  priorytetem jest   efektywniejsza pomoc społeczna, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i co jest bardzo ważne, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Seniorzy to grupa, którą trzeba wspierać, jak również jeszcze efektywniej angażować w życie naszej gminy.

Najdłużej dyskutowaną była uchwała w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny”. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu poinformował, że projekt uchwały  jednogłośnie zyskał opinię pozytywną komisji. Natomiast Komisja Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego również wydała opinię pozytywną o tym projekcie, jednak uwarunkowaną wykreśleniem z uchwały formuły „pierwszeństwa w”, przy punkcie  „Pierwszeństwa w programach zdrowotnych realizowanych przez Gminę Wieliszew”, argumentując, że zapis taki jest sprzeczny z Konstytucją RP. Przewodniczący Rady Gminy zawnioskował o podjęcie tej uchwały w brzmieniu przedstawionym przez Wójta Gminy, argumentując, że  pierwszeństwo udziału w programach gminnych nie narusza postanowień Konstytucji.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia Grażyna Kwiatkowska stwierdziła, że zapisy  Konstytucji  i przepisy NFOZ dają równy dostęp do leczenia dla wszystkich, a zapis w projekcie uchwały w żaden sposób nie narusza tej równości, argumentując, że gminne programy zdrowotne rządzą się swoimi prawami, a ich realizacja i postanowienia zawarte w „Karcie Dużej Rodziny” nie naruszają zasad Konstytucji i równouprawnienia w dostępie do opieki medycznej.           

Kolejnym dyskutowanym punktem przy podejmowaniu uchwały o „Karcie Dużej Rodziny” był wniosek, aby w regulaminie w § 2 pkt. 2 mówiącym o osobach uczących się i studiujących, dopisać, że zniżka dotyczy osób studiujących dziennie. W sprawie tego punktu głos zabrał sołtys wsi Topolina Sławomir Bańbura, i powiedział:

Uważam, że  wprowadzenie zapisu o studiach dziennych byłoby niesprawiedliwe, ponieważ fakt, że  ktoś studiuje zaocznie, wcale nie oznacza, że pracuje.

Wójt Gminy poparł wypowiedź p. Bańbury i stwierdził, że „Karta Dużej Rodziny” to nie karta osób gorzej sytuowanych, tylko rodzin wielodzietnych,  argumentując, że nie są to aż tak duże przywileje i  wnioskował, aby nie zmieniać regulaminu.

Ostatecznie uchwałę w sprawie wprowadzenia „Karty Dużej Rodziny” podjęto w oryginalnym brzmieniu, zaproponowanym przez Wójta.

W wolnych wnioskach zostały zgłoszone najpilniejsze sprawy  i potrzeby dotyczące drobnych inwestycji.

 

 

 

 


Kalendarium wydarzeń
«Wrzesień 2016»
PWŚCPSN
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
2016-09-26
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies