Kamery
Mapa serwisu
RSS
BIP
Stan jakości powietrza|Warunki pogodowe
Strona główna
2018-12-13
Ogłoszenie dot. konsultacji społecznych w sprawie wyboru metody us...
Co z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.?  Na początku pokrótce należy wyjaśnić zasady obecnie funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami. Województwo Mazowieckie podzielone jest na pięć regionów, Gmina Wieliszew podlega pod region płocki. W każdym z regionów znajdują się wyznaczone Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami Regionalne Instalacje Zagospodarowania Odpadów Komunalnych, w których przetwarzane są odpady zmieszane oraz odpady biodegradowalne, wytworzone w danym regionie.    Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych objęte gminnym systemem, czyli odpady zbierane selektywnie, takie jak papier, szkło czy plastik mogą zostać zagospodarowane poza przynależnym regionem i poddawane recyklingowi. Każda z  instalacji przetwarzania odpadów komunalnych dokonuje zagospodarowania 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów zielonych w określonej cenie. Na początku 2017 r. stawki te wynosiły około 270 zł za  tonę,  natomiast w ciągu ostatniego roku drastycznie wzrosły, w zależności od regionu – nawet do 450 zł za tonę. Jednym z aspektów takiego stanu rzeczy jest nieprawidłowa segregacja lub jej brak. W wielu gospodarstwach domowych odpady nie są segregowane lub segregowane są w niewłaściwy sposób, co znacznie zwiększa ilość odpadów tzw. zmieszanych trafiających do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Gminny system gospodarowania odpadami jest systemem samofinansującym się, co oznacza, że środki z wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, muszą wystarczyć na sfinansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów. Koszt związany z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Wieliszew w 2014 r. wyniósł 1 399 701,05 zł, w 2017 r. 1 558 798,20 zł natomiast w 2018 r. już 2 567 999,16 zł. Rozeznanie rynku pozwala przypuszczać, że niniejsze koszty mogą osiągnąć znacznie większy poziom, do 5 000 000 zł w 2019 r., przy czym wpływy z opłat od mieszkańców nieruchomości zamieszkiwanych na stałe, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe i firm w 2018 roku wyniosły 2 122 002,27 zł.  W związku z powyższym zmiana stawek wydaje się nieuchronna i dotyczy większości gmin, w których opłaty od początku funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. od lipca 2013 r., utrzymywały się na niezmiennym poziomie. Gmina Wieliszew również należy do grona gmin gdzie stawki opłat od 2013 r. nie zostały dotychczas zmienione. W związku z powyższym od 1 lutego 2019 r. na terenie Gminy Wieliszew najprawdopodobniej będzie konieczność podwyższenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich gospodarstw domowych, firm oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Zmiany stawek wynikają, jak wspomniano wcześniej, z lawinowo rosnących kosztów przetwarzania odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), na których wzrost Gmina nie ma wpływu. Należy również podkreślić, iż większość decyzji dotyczących zasad działania systemu gospodarki odpadami zapada na wyższych szczeblach administracji. Szczególnymi uprawnieniami w tym zakresie dysponuje marszałek województwa.    Mając na uwadze powyższe, w dniach od 13 do 19 grudnia 2018 r. przeprowadzane są konsultacje społeczne w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami : http://www.wieliszew.pl/968,1,konsultacje-spoleczne.html
Kalendarium wydarzeń
«Grudzień 2018»
PWŚCPSN
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
2018-12-17
2002 - 2015 Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
tel./fax. (0-22) 782-27-32 
  Biuro Obsługi Klienta:
tel. (0-22) 782-20-22
e-mail: sekretariat@wieliszew.pl 
Polityka plików cookies